Paušalni obrt i porezni razredi

Pozdrav svim paušalnim obrtnicima! Isprike unaprijed ako se netko ove teme već dotaknuo, međutim frustracija je prevelika da sad tražim.

Krećemo sa opisom situacije (poduže je):

Svoj paušalni obrt prijavio sam 3.9.2019. u poreznoj upravi preko RPO obrasca (classic)

Isti sam ispunjavao pored službenika porezne uprave i na moje pitanje što točno da upišem u rubriku predviđeni dohodak, rečeno mi je da upišem, citiram: “PROCIJENJENI DOHODAK NA GODIŠNJOJ RAZINI”.

Poznavajući porezne razrede, a nisam htio zvučati nerealno. upisao sam 70.000,00 kn.

Na to mi je rečeno, citiram: “PO TOME ĆEŠ BITI U PRVOM POREZNOM RAZREDU, UKOLIKO TAJ IZNOS PREMAŠIŠ, DOPLATIT ĆEŠ POREZ I U IDUĆOJ GODINI IDEŠ U POREZNI RAZRED RAZMJERAN OSTVARENOM REALNOM DOHOTKU, I RAZMJERNO TOME POVEĆAVAJU SE DOPRINOSI.

Na to sam ja rekao, da mi je to prihvatljivo, predao obrazac i odlučio krenuti u posao za koji sam se odlučio. Došlo je rješenje, na kojem je stajalo da je moj mjesečni iznos poreza na dohodak (450,00 kn. To me odmah zbunilo jer sam znao da je to iznos za 5. porezni razred. Zvao sam službenika i isti je rekao da se ništa ne brinem, ja sam u prvom i da se taj iznos odnosi zapravo na tromjesečno razdoblje. Što je prema tablici dostupnoj na stranici plaviured.hr i na Ministarstvu Financija odgovaralo istini.

I tako je krenuo posao. Ostvario se neki dohodak i došlo je vrijeme predavanja PO-SD obrasca po ulasku u 2020.-tu.

Dolaskom u poreznu, rečeno mi je da sam u dugu od 900,00 kn.

A ja: “WHAAAT?” Jer kao po rješenju mjesečno sam trebao plaćati 450,00 i ako se deveti mjesec ne računa, još su mi ostala dva mjeseca za platiti.

Navodno se iznos koji sam ja upisao na RPO obrazac, obzirom da sam krenuo u rujnu, množi sa 4, jer objašnjava porezna savjetnica, citiram: “MI TO TAKO RADIMO.” To ispada 280.000,00 kn po čemu sam logično u 5. poreznom razredu. Zamalo i u PDV-u :O

Što nigdje nije u obrascu spomenuto, nigdje nisam mogao pronaći informaciju da se to tako radi. Dakle po toj njihovoj logici ja plaćam porez na dohodak iz vremena kad moj obrt nije ni postojao, odnosno nije bio ni u ideji.

E sad u toj po njima punoj prvoj godini ostvareno nešto više od 40.000 kn. Meni bi bilo logično da i dalje ostanem u prvom razredu i ove godine ako ostvarim više, sve doplatim. Onako ljudski….Ali ne. Sad se i tih 40 tisuća opet množi sa 4, jer to oni tako rade i to oni tako procjenjuju. I sad sam po novome u 4. razredu.

Što opet nikad nije spomenuto, a skužio sam zbog jednostavnog neznanja ljudi u poreznoj. Oni naprosto uopće nisu upućeni što radi njihov kolega.

Ugl. Sad mi se treba izdati novo rješenje (za 4. razred) koji je isto tako pretjeran prema svim planovima koje imam za ovu godinu i moje je pitanje na Vas. Da li se netko susreo sa sličnom situacijom?

Da li mislite da žalbom na to sada novo rješenje mogu nešto postići na osnovu pogrešnog inofrmiranja, to jest člak i uvjeravanja od strane poreznih službenika.

– Nazalost tako je.
Vise se puta pisalo ovdje o tome… dosta je ljudi pogrijesilo u RPO.
Ono o cemu se nesto manje pisalo, a i to stoji, je da nam promet gledaju razmjerno vremenu kojem smo radili (za one koji nisu poslovali cijelu godinu. Dakle, ako si otvorio obrt u 6. mjesecu i napravio 100.000 kn prometa, a poreznu je to 200.000 kn jer tako bi bilo razmjerno cijeloj godini.
Nije to tako cudno kao sto zvuci 🙂 zapravo, po meni ispada realno!

Pozajmica vlasnika s privatnog žiro računa?

Pozdrav! Može li se napraviti pozajmica vlasnika s privatnog žiro računa jedne banke (tekući nemam, samo privatni žiro) na poslovni žiro račun u drugoj banci? Ili postoji povoljnije rješenje? Hvala!

– platite što trebate odmah s računa na kojem imate novaca, čemu prebacivanje? samo plaćate naknadu banci za transakciju, jedino ako je za pravdanje poticaja, onda ok

Problem s prijavom na e-građani putem m tokena.

Pozdrav, Je li netko nekad imao problema s prijavom na e-građani putem m tokena. 100% sam siguran da sam točno unio serijski broj i zaporku ali mi uporno izbacuje grešku da je jedno od tog dvoje krivo.

Da neće ni meni u zagrebačkoj banci, mislim da je do paketa koji si uzeo.

Ukoliko unesete pogresan PIN token ce Vam ponuditi krive podatke za upis. Nazovite njihov helpdesk i pitajte mogu li Vam ga reizdati ili barem provjeriti.

Meni isto tako onaj sta se dobije u Fini zeza stalno govori nije ispravno…samo najednom prestalo raditi..rjesio sam sa PBZ mobilnom aplikacijom i logiram se sa njom…

Meni mtoken od zabe ne radi… Samo od fine

Moraš prek tokena za privatni račun, a ne poslovni

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA IZ NADLEŽNOSTI HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera u 2020. godini

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE I PROŠIRENJE POSLOVANJA

Potpora za samozapošljavanje usklađena je s Uredbom komisije (EK) 1407/2013 o potporama male vrijednosti. Državnom potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, u razdoblju od tri fiskalne godine, neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje bilo kojem pojedinom poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašivati 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Za sve djelatnosti poljoprivrednog karaktera, sezonskog poljoprivrednog karaktera i djelatnosti koje su vezane uz manipulaciju poljoprivrednih dobara, potpora male vrijednosti ne može se odobriti. Osobama koje iskažu interes za samozapošljavanje osigurava se stručna pomoć u regionalnim/područnim uredima Zavoda gdje djeluju savjetnici za samozapošljavanja te mogu na jednom mjestu dobiti sve relevantne informacije o aktivnostima vezanim za realizaciju poduzetničke ideje, a koje uključuju pomoć u izradi poslovnog plana, upućivanje na besplatne i druge edukacije kao i informacije o drugim davateljima potpora te povezivanje svih dionika na lokalnom tržištu rada (npr. HOK, HGK, razvojne agencije).

a) Potpora za samozapošljavanje

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova otvaranja i rada poslovnog subjekta. Potpora se dodjeljuje osobama koje su obavile aktivnosti u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje i razradile poduzetničku ideju.

Osobe mogu potporu koristiti za udruživanje u nove poslovne subjekte i preuzimanje postojećih subjekata. Za vrijeme trajanja mjere, osobama koje su se samozaposlile moguće je odobriti:

­ osposobljavanje na radnom mjestu za jednu ili dvije osobe.

Cilj mjere Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

Ciljane skupine

1. Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda te koje su obavile sve aktivnosti dostupne u nadležnom područnom uredu (individualno savjetovanje, radionica za samozapošljavanje) u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje, a u skladu s dinamikom razrade poduzetničke ideje.
2. Hrvatski povratnici iz EU zemalja 1

Trajanje 12 mjeseci

1 Hrvatski povratnici iz EU zemalja moraju imati regulirano prebivalište, ali se ne primjenjuje uvjet da osoba ima prebivalište na tom području najmanje 12 mjeseci.

Intenzitet potpore

Visina potpore za samozapošljavanje određuje se prema području u kojem osoba ima prebivalište i otvara poslovni subjekt. Uvjet je da je najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava za samozapošljavanje osoba imala prebivalište na tom području, osim za indeks VII i VIII gdje se ne primjenjuje navedeni uvjet.

Prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a prema stupnju razvijenosti, potpore za samozapošljavanje dijele se u tri skupine i to:

­ 1. skupina za općine i gradove od I do IV
­ 2. skupina V do VI
­ 3. skupina VII do VIII

Visina subvencije

1. Skupina
­ do 100.000,00 kn
­ do 110.000,00 kn ukoliko se kombinira sa osposobljavanjem na radnom mjestu

2. skupina
­ do 85.000,00 kn
­ do 95.000,00 kn ukoliko se kombinira sa osposobljavanjem na radnom mjestu

3. skupina
­ do 75.000,00 kuna
­ do 85.000,00 kuna ukoliko se kombinira sa osposobljavanjem na radnom mjestu

Korisnici

Nezaposlene osobe koje imaju izrađeni profesionalni plan zapošljavanja i koje su izvršile sve aktivnosti (individualno savjetovanje, radionica za samozapošljavanje) za samozapošljavanje kod savjetnika za samozapošljavanje.

Način odabira korisnika
Javni poziv, poslovni plan i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

Kriteriji

– Osoba mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva te proći sve aktivnosti za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom uredu.
– Dodjeljena subvencija usmjerena je na troškove otvaranja i rada poslovnog subjekta, a isti se prikazuju u troškovniku dostavljenom uz poslovni plan.
– Troškovnik podrazumijeva troškove vezane uz registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti, poput nabave opreme, zakupa poslovnog prostora i obveznih doprinosa za 11 mjeseci poslovanja. Troškovi se mogu navoditi s uključenim porezom na dodanu vrijednost samo ako sukladno važećim propisima nije povrativ.

KORIŠTENJE OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU

2 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3022.html
– Korisnik potpore za samozapošljavanje može koristiti mjeru osposobljavanje na radnom mjestu, po kriterijima propisanima za tu mjeru, za najviše dvije osobe.
– Kako bi se potpora za osposobljavanje na radnom mjestu mogla odobriti, podnositelj/ica zahtjeva za samozapošljavanje obvezan/na je u poslovnom planu navesti i objasniti potrebu za korištenjem ove mjere te troškovnik prilagoditi propisanom iznosu. Zahtjev se može podnijeti najkasnije u roku 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja. – Nakon isteka mjere osposobljavanje na radnom mjestu korisnik potpore za samozapošljavanje može koristiti potporu za zapošljavanje osoba koje su se osposobljavale. U tom se slučaju zahtjev za korištenje potpore ne ocjenjuje na temelju Izjave o broju zaposlenih unazad 12 mjeseci nego vrijedi izuzeće, odnosno potpora se može odobriti ukoliko poslodavac posluje 6 mjeseci i ima jednog zaposlenog.
– U slučaju prekida osposobljavanja na radnom mjestu prije isteka roka od 6 mjeseci, korisnik potpore vraća isplaćeni uvećani iznos potpore za korištenje osposobljavanja na radnom.
Navedena mogućnost korištenja osposobljavanja na radnom mjestu vrijedi za nezaposlene osobe s najviše završenom srednjom školom koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koja će se osposobljavati.

UDRUŽIVANJE KORISNIKA SAMOZAPOŠLJAVANJA

Ukoliko se više nezaposlenih osoba udružuje u isti poslovni subjekt samo jednoj osobi može biti dodijeljen
maksimalni iznos potpore, dok drugi suosnivači mogu ostvariti potporu u najvišem iznosu do 55.000,00 kuna.
Za korištenje mjere osposobljavanje na radnom mjestu također može biti odobreno dodatnih 10.000,00 kuna
ukoliko su zadovoljeni kriteriji za tu mjeru. Jedan od podnositelja zahtjeva mora naznačiti traženi iznos na
obrascu zahtjeva za dodjelu potpore za samozapošljavanje.

Iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte:

– U slučaju osnivanja zadruge i zapošljavanja u zadruzi, gornja granica iznosa potpore za
samozapošljavanje za najviše pet osoba koje se udružuju iznosi za:

– 1. skupinu do 320.000,00 kn
– 2. skupinu do 305.000,00 kn
– 3. skupinu do 295.000,00 kn

– U slučaju osnivanja i zapošljavanja u trgovačkom društvu, gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za najviše 4 osobe iznosi za:

– 1. skupinu do 265.000,00 kn
– 2. skupinu do 250.000,00 kn
– 3. skupinu do 240.000,00 kn

– U slučaju otvaranja obrta ili slobodne profesije potpora se može dodijeliti za najviše dvije osobe te je gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za:

– 1. skupinu do 155.000,00 kn
– 2. skupinu do 140.000,00
– 3. skupinu do 130.000,00 kuna

Napomena: U slučaju korištenja osposobljavanja na radnom mjestu iznos se povećava za 10.000,00 kn.

3 Zakonom o zadrugama (NN 76/14) propisano je da zadrugu osniva 7 osoba. Zavod kroz ovu potporu može podržati najviše 5 osoba pri udruživanju u zadrugu.

DOKUMENTACIJA ZA DODJELU POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

1. Zahtjev
2. Poslovni plan s troškovnikom čiji je propisani obrazac dostupan na internetskoj stranici www.mjere.hr
3. Izjava o korištenju potpora male vrijednosti
4. Izjava o nepodmirenim obvezama
5. Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe
6. Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva

Za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost:

7. Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva)

Za osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt:

8. Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva
9. Preslika podnesenog zahtjeva za priznavanje prava na mirovinu člana obitelji (ako se poslovni subjekt preuzima od člana obitelji).

Obveze korisnika

– Po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni zahtjeva najkasnije u roku od 30 dana dostaviti dokaze o registraciji djelatnosti i prijavi radnog odnosa u punom radnom vremenu u najmanjem trajanju od 12 mjeseci nadležnim institucijama. – Najkasnije do zadnjeg dana isteka šestomjesečnog razdoblja dostaviti dokaze o utrošku prvog dijela sredstava sukladno troškovniku dostavljenom uz poslovni plan. – Najkasnije do zadnjeg dana isteka ugovorne obveze dostaviti dokaze o utrošku drugog dijela sredstava sukladno troškovniku dostavljenom uz poslovni plan. – U slučaju jednokratne isplate sredstava najkasnije do zadnjeg dana isteka ugovorne obaveze dostaviti dokaze o utrošku sredstava sukladno troškovniku dostavljenom uz poslovni plan, osim u slučaju nabave opreme kada je navedene dokaze potrebno dostaviti u roku od 6 mjeseci od dana potpisa ugovora. – Najkasnije do zadnjeg dana isteka ugovorne obaveze dostaviti dokaz da poslovni subjekt za koji je dodijeljena potpora nije u sustavu PDV-a. – Troškovnik se u tijeku trajanja ugovornih obveza može mijenjati samo jednom i to isključivo uz obvezu dostave dokaza i obrazloženja o okolnostima koje su dovele do izmjene istog (npr. tržišni razlozi) i to samo u okviru prihvatljivih troškova ove mjere.

– Od ukupno isplaćenog iznosa potpore, vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku potpore prema odobrenom troškovniku ili dokazi nisu prihvatljivi. – U slučaju zatvaranja poslovnog subjekta i odjave iz radnog odnosa prije isteka ugovorne obaveze, prijave na nepuno radno vrijeme ili dostave dokaza o utrošku sredstava izvan propisanog roka te dostave dokaza koji nisu usklađeni s troškovnikom, korisnik vraća sva isplaćena sredstva, uvećana za zakonsku zateznu kamatu

Isplata sredstava

– 50% u roku 30 dana od dana potpisa ugovora, a po dostavi instrumenata osiguranja naplate (bjanko
zadužnica) od strane korisnika potpore. Preostalih 50% isplaćuje se nakon isteka 6 mjeseci od potpisa
ugovora te dostave propisane dokumentacije ili

– jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora.

Mjeru mogu koristiti:

– Osobe koje su imale registriran poslovni subjekt prije više od 12 mjeseci mogu koristiti mjeru isključivo u slučaju da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.

– Potpora za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u stopostotnom udjelu.
– Potpora za preuzimanje poslovnog subjekta od člana obitelji može se odobriti samo u slučaju umirovljenja dotadašnjeg vlasnika/ce.
– Potpora se može odobriti i za udruživanje u pravne subjekte pri čemu se razlikuje moguć broj sufinanciranih osoba ovisno o vrsti subjekta:
– u obrtima i slobodnim djelatnostima potporu mogu ostvariti najviše 2 osobe – suvlasnika,
– u trgovačkim društvima najviše 4 osobe – suvlasnika,
– u zadrugama najviše 5 osoba – suvlasnika.
– Više korisnika sredstava čiji udjeli u vlasništvu zajedno moraju činiti većinski udio u odnosu na druge osnivače.

Mjeru ne mogu koristiti:

– Potpora za preuzimanje postojećeg poslovnog subjekta ne može se odobriti ukoliko je osoba prethodno bila zaposlena u istom, prijavila se u evidenciju nezaposlenih te podnijela zahtjev za potporu za samozapošljavanje.
– U slučaju da je poslovni subjekt podnositelja zahtjeva zatvoren ili je podnositelj zahtjeva prestao biti vlasnik istog unazad 12 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva, ne može se dodijeliti potpora za samozapošljavanje.
– Ako su osobe prije prijave u evidenciju nezaposlenih imale sporazumni prekid ugovora o radu, a nakon toga dva kraća radna odnosa koja zajedno traju kraće od 3 mjeseca čime su ostvarile pravo na novčanu naknadu.

– Osobi kojoj je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom, a traži potporu za
samozapošljavanje u istoj ili sličnoj djelatnosti, potpora se neće odobriti.
– Potpora za samozapošljavanje ne dodjeljuje se za djelatnost iznajmljivanja nekretnina, pokretnina i
predmeta koju fizičke osobe, sukladno propisima, mogu obavljati bez registracije djelatnosti.
– Pružanje integrirane usluge u kojoj iznajmljivanje predmeta čini samo jedan dio djelatnosti može se
smatrati poduzetničkom aktivnošću za koju se može odobriti potpora za samozapošljavanje.
Međutim, samo davanje predmeta u zakup nije prihvatljiva djelatnost za financiranje iz potpore.
Napomene

U slučajevima kada su, uz osobe koje koriste sredstva za samozapošljavanje, osnivači trgovačkog društva
druge fizičke osobe, korisnici sredstava moraju biti većinski suvlasnici na način:
­ dva, tri ili četiri osnivača – korisnik sredstava treba imati većinski udjel u vlasništvu (51%),
­ tri osnivača – dva korisnika sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 51%,
­ više od četiri osnivača:
­ jedan korisnik sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 25%.
U slučajevima kada je uz osobu koja koristi sredstva za samozapošljavanje osnivač obrta druga fizička osobe,
korisnici sredstava moraju biti suvlasnici – ortaci.
Poslovnim subjektima koji doprinose plaćaju prema rješenju porezne uprave, priznat će se početak
podmirivanja obveze od datuma donošenja rješenja Porezne uprave.
Detaljne procedure vezane uz provedbu ove mjere propisane su Internim priručnikom za dodjelu potpore
male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.
b) Potpora za proširenje poslovanja
Dodjeljuje se poslovnom subjektu koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze
istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja.
Proširenje poslovanja može značiti otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona, razvoj novih proizvoda ili
usluga, pokretanje nove djelatnosti i sl. Uz zahtjev je potrebno dostaviti poslovni plan za proširenje poslovanja
(dostupan na internetskoj stranici www.mjere.hr). Također, poslovni subjekti koji su registrirani za više
djelatnosti dužni su dostaviti dokaz o vrsti djelatnosti koju su dosad pretežito obavljali (računi, izvodi, ugovori
i sl). Ukoliko podnositelj zahtjeva poslovni plan potkrijepi ugovorima, predugovorima/izjavama o poslovnoj
suradnji, pismima namjere, odobrenim projektima i sl., ostvarit će prednost u postupku bodovanja.
Potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri čemu su doprinosi za nove zaposlenike
obvezna stavka troškovnika. Korisnik potpore obvezan je prije isplate sredstava po ugovoru o dodjeli potpore
dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s jednom ili dvije osobe iz evidencije nezaposlenih.
Cilj mjere
Financijska podrška korisnicima potpore za samozapošljavanje koji proširuju postojeće
poslovanje
Ciljane
skupine
1. Poslovni subjekt – bivši korisnik potpore za samozapošljavanje.
Trajanje 12 mjeseci
Visina subvencije
­ do 55.000,00 kn
Dokumentacija za dodjelu potpore za proširenje poslovanja
­ Zahtjev
­ Izjava o korištenju potpora male vrijednosti
­ Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe
­ Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12
mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci.
Obrazac Izjave standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici www.mjere.hr.
­ Obrazac Poslovni plan za proširenje poslovanja propisani je obrazac dostupan na internetskoj stranici
www.mjere.hr. Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan
podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana ili Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom, ukoliko
korisnik potpore ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema posebnom propisu,
­ Financijska dokumentacija:
­ Obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne
djelatnosti):
Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac (rok predaje je 30.04. za proteklu godinu),
ovjeren na FINA-i,
Poslodavci koji dostave zahtjev prije 30.04., a ne raspolažu gore navedenom financijskom dokumentacijom,
mogu predati prošlogodišnji GFI-POD obrazac uz obvezu dostave novog po predaji i ovjeri na FINA-i.
­ Obveznik poreza na dohodak (obrtnici i samostalne djelatnosti):
Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka (rok predaje je 28.02. za proteklu
godinu), s dokazom zaprimanja od nadležne Porezne uprave
­ Obrti s paušalnim oporezivanjem djelatnosti:
­ PO-SD obrazac (rok predaje je 15.01. za proteklu godinu), s dokazom zaprimanja od nadležne Porezne
uprave
Obveze korisnika
– Po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni zahtjeva u roku 8 dana dostaviti bjanko zadužnicu s
potpisanim glavnim dužnikom i jamcem platcem.
– Prije isplate sredstava po ugovoru o dodjeli potpore dostaviti dokaz da je korisnik sklopio ugovor o
radu s jednom ili dvije osobe iz evidencije nezaposlenih.
– Najkasnije do zadnjeg dana isteka šestomjesečnog razdoblja dostaviti dokaze o utrošku prvog dijela
sredstava sukladno troškovniku dostavljenom uz poslovni plan.
– Najkasnije do zadnjeg dana isteka ugovorne obveze dostaviti dokaze o utrošku drugog dijela sredstava
sukladno troškovniku dostavljenom uz poslovni plan.
– U slučaju jednokratne isplate sredstava najkasnije do zadnjeg dana isteka ugovorne obaveze dostaviti
dokaze o utrošku sredstava sukladno troškovniku dostavljenom uz poslovni plan, osim u slučaju
nabave opreme kada je navedene dokaze potrebno dostaviti u roku od 6 mjeseci od dana potpisa
ugovora.
– Najkasnije do zadnjeg dana isteka ugovorne obaveze dostaviti dokaz da poslovni subjekt za koji je
dodijeljena potpora nije u sustavu PDV-a.
– Troškovnik se u tijeku trajanja ugovornih obveza može mijenjati samo jednom i to isključivo uz obvezu
dostave dokaza i obrazloženja o okolnostima koje su dovele do izmjene istog (npr. tržišni razlozi) i to
samo u okviru prihvatljivih troškova ove mjere.
– Od ukupno isplaćenog iznosa potpore, vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o
namjenskom utrošku potpore prema odobrenom troškovniku ili dokazi nisu prihvatljivi.
– U slučaju zatvaranja poslovnog subjekta i odjave iz radnog odnosa prije isteka ugovorne obaveze,
prijave na nepuno radno vrijeme ili dostave dokaza o utrošku sredstava izvan propisanog roka,
dostave dokaza koji nisu usklađeni s troškovnikom, otkaza ugovora o radu novozaposlenim osobama
prije isteka 6 mjeseci od datuma potpisa ugovora o dodjeli potpore, korisnik vraća sva isplaćena
sredstva, uvećana za zakonsku zateznu kamatu.

Isplata sredstava

– 50% u roku 30 dana od dana potpisa ugovora, a po dostavi instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) od strane korisnika potpore. Preostalih 50% isplaćuje se nakon isteka 6 mjeseci od potpisa ugovora te dostave propisane dokumentacije ili
– jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora.
– Detaljne procedure vezane uz provedbu ove mjere propisane su Internim priručnikom za dodjelu
potpore male vrijednosti u svrhu proširenja poslovanja.

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE i PROŠIRENJE POSLOVANJA – PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U 2020.

– kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
– kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
– kupnja ili zakup licenciranih IT programa
– zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji)
– troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja
– doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja
– doprinosi za novozaposlene radnike (prihvatljivo i obvezno samo za potpore za proširenje poslovanja)
– edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava – najviše 30% od iznosa potpore
– troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
– upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
– marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje internetske stranice, zakup domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, internetsko oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje, oslikavanje vozila) – najviše 20 % od iznosa potpore – kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
– kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti)*
– troškovi atesta i procjene opasnosti
– kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme – najviše 10% od iznosa potpore
– kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software)
– PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u
– kupnja franšiza
– usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje…)

DODATNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ZA 1. I 2. SKUPINU:

­ Kupnja svih vrsta prijevoznih sredstava, bez obzira na djelatnost
­ Kupnja sirovine i potrošnog materijala do najviše 20% od iznosa potpore – samo za proizvodne djelatnosti
­ Konzultantske usluge – odobrava se najviše 20% od iznosa potpore
­ Nastup na poslovnim sajmovima (domaćim i inozemnim)
­ Mjesečni režijski troškovi poslovnog prostora (troškovi potrošnje struje, vode i grijanja)
­ Kupnja poslovnog prostora (isključuje kupnju od roditelja, supružnika i drugih članova obitelji)

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE I PROŠIRENJE POSLOVANJA – NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI U 2020.

– kupnja rabljene opreme i rabljenih vozila*
– teretna motorna vozila i prikolice
– kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti
– kupnja robe/proizvoda za daljnju prodaju
– porezi, prirezi, komorski doprinosi
– kupnja telefonskih i mobilnih uređaja
– zakupnina za poslovni prostor u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili zakupljen od članova obitelji
– obnova ili uređenje poslovnog prostora
– popravak ili ugradnja instalacija u poslovnom prostoru
– podzakup za poslovni prostor
– oglašavanje koje provodi drugi subjekt u ime samozaposlene osobe (oglasnici, druge tvrtke)
– pretplate na časopise i stručnu literaturu
– edukacije održane u inozemstvu i online edukacije te osnovne edukacije potrebne za početak poslovanja
– troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti
– komorske i druge članarine
– autorski ugovori s drugim osobama
– trošak istraživanja tržišta
– najam/leasing vozila i opreme
– tisak na reklamne predmete
– doprinosi za druge zaposlenike (neprihvatljivo u slučaju potpore za samozapošljavanje)
– službena putovanja
– trošak goriva, guma, cestarina, naplate parkinga za službeno vozilo
– troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobila
– temeljni kapital kod osnivanja trgovačkog društva
– kupnja udjela u već postojećoj tvrtki
– troškovi premije osiguranja
– režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata
– usluge drugih poslovnih subjekata (osim izričito navedenih u popisu prihvatljivih troškova)

*Napomena: Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.

via HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE